Reservation
? nights Book

Hotel Map

Map of the hotel

Contact us

Xinhua Jianguo Hotel Jiujiang

Addr: 299 Binjiang Road (Binjiang Lu)(299)
Tel: +86-792-8189999  Fax: +86-792-8386999
click and print it with you